paper d'aïllament

paper aïllant és un terme general per paper.It d'aïllament elèctric està material d'aïllament per diferents equips elèctrics com ara cables i bobines, amb les característiques de bones propietats d'aïllament i resistència mecànica.