insulation ເຈ້ຍ

ສນວນກະດາດແມ່ນຄໍາສັບທົ່ວໄປສໍາລັບການ insulating paper.It ໄຟຟ້າແມ່ນວັດສະດຸ insulation ສໍາລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສາຍແລະວົງ, ມີລັກສະນະຂອງຄຸນສົມບັດ insulation ທີ່ດີແລະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ.