ຮູບເງົາ Polyimide

ຮູບເງົາ Polyimide (ຮູບເງົາ PI), ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າຮູບເງົາ KAPTON, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸປະກອນ insulation ໃຊ້ອຸນຫະພູມສູງເປັນທົນທານຕໍ່ການ FPC ແລະເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຕ່າງໆ.