Tape ປັບຕໍາແຫນ່ງຂອງການໂຍກຍ້າຍ

ເທບຕໍາແຫນ່ງແມ່ນເທບເຄືອບສອງທີ່ມີຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫນຶ່ງຫຼືທັງສອງພາກສ່ວນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ repositioned ຫຼືປົດຕໍາແຫນ່ງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.