Rogers Poron

ຊໍານານ Aerchs ຂອງເປັນແປງຄວາມແມ່ນຍໍາແລະເສຍຊີວິດຕັດ fabricator ສະຫນອງໃຫ້ທ່ານພາກສ່ວນການຜະລິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສອດຄ່ອງຢຽດ gaskets ສິ່ງແວດລ້ອມແລະປະທັບຕາ, ລະບົບພັນທະບັດ, EMI / RFI ປ້ອງກັນໄຟຟ້າແລະເຄື່ອງດູດ, insulation ໄຟຟ້າ, ດໍາເນີນການໄຟຟ້າ, insulation ຄວາມຮ້ອນ, insulation ສຽງ, ການດໍາເນີນຄວາມຮ້ອນ, ກັນກະແທກ , ການດູດຊຶມອາການຊ໊ອກ, ປຽກສັ່ນສະເທືອນ, ປົກປັກຮັກສາທັດສະນະທີ່, overlays ຮູບພາບ, ປ້າຍແລະ subassemblies electromechanical.