Rogers Poron

Ekspertiza Aerchs si një konvertim saktësi dhe vdesin prerë falsifikues jep juve të besueshme dhe të qëndrueshme pjesë të prodhimit që përfshin Rondelet mjedisore dhe vulat, sistemet e lidhjes, EMI / RFI mbrojtur dhe Shock, izolimin elektrike, përçueshmëri elektrike, izolimin termik, izolimin akustik, përçueshmëri termike, cushioning , thithjen shoku, dridhje fikje, mbrojtja lente, overlays grafike, etiketat dhe subassemblies elektromekanike.